سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399 ، جلد اول، شماره 22

عنوان مقاله : اثربخشی آوازی- ملودیک بر کاهش لکنت درکودکان دبستانی
نویسندگان : فرشته یوسف وند، مسعود شریفی، علی زاده محمدی، حسین پورشهریار، مرتضی فرازی، نرجس یوسفوند
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر استعدادیابی در ورزش بسکتبال ایران
نویسندگان : سیدمحمود علی زاده، محمد حامی، وحید شجاعی
صفحات : 10-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه ی مدل عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس درگیری تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی
نویسندگان : رویا نوری نیگجه، مهرناز آزاد یکتا، فرهاد جمهری
صفحات : 26-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش تعهد و پذیرش بر کنترل خشم، تاب آوری و خودتنظیمی هیجانی در والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری
نویسندگان : لقمان مام خضری، کامران عزیزی ارشد، ابراهیم ناصری
صفحات : 35-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اصول و مفاهیم برنامه ريزى در ابعاد توسعه شهرى
نویسندگان : فرح اصل خداپسند، زهرا شوکتی
صفحات : 50-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین ارزش های درونی- بیرونی و بهزیستی روانشناختی با میزان معناخواهی در زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال تحصیلی 97-96
نویسندگان : کامران عزیزی ارشد، ابراهیم ناصری، لقمان مام خضری
صفحات : 59-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی در ازدواج های مدرن و سنتی
نویسندگان : زهره رکعی، مجید ضرغام حاجبی، سوگند ارجمند
صفحات : 73-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی رضایت شغلی بر اساس خودتمایزیافتگی، هوش اجتماعی و خودتنظیمی هیجانی کارکنان ستادی یک بانک تجاری
نویسندگان : اعظم رسولی پرشکوه، نرگس باباخانی، محبوبه چین آوه
صفحات : 84-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر بازی های حسی- حرکتی بر یادگیری مفاهیم پایه ریاضی در کودکان 3 تا 6 سال شهر اصفهان
نویسندگان : ریحانه سادات هاشم الحسینی، مینو طباطبایی، مرتضی حاجیان
صفحات : 109-129
دانلود اصل مقاله