سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1400 ، جلد اول، شماره 23

عنوان مقاله : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب‌آوری زنان در آستانه طلاق
نویسندگان : فرشته افکاری، ملیحه تقی پور اشلق، فاطمه باباخانی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین سهم وقایع استرس زای زندگی و سبک های مقابله ای در گرایش به سوء مصرف مواد
نویسندگان : علیرضا شعبانی، نسرین باقری
صفحات : 8-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین رابطه بین هوش هیجانی و باورهای معرفت شناختی با انگیزش درونی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی تبریز
نویسندگان : شبنم مشحونی
صفحات : 18-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جاذبه‌های زیست محیطی در توسعه گردشگری ورزشی استان خراسان جنوبی
نویسندگان : کاظم چراغ بیرجندی، محدثه شیخی، محمدعلی دادگر
صفحات : 30-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی ترکیب گروه درمانی طرحواره و درمان پذیرش و تعهد بر کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه و بهبود ذهنیت های طرحواره ای دانشجویان با الگوهای شخصیت مرزی
نویسندگان : سیده سحرعسگری قلعه بین، امیدساعد، لقمان ابراهیمی، روشنک خدابخش پیرکلانی
صفحات : 38-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پيش بيني خودآسيبي بر اساس ناگويي هيجاني و احساس تنهايي در دانشجويان
نویسندگان : معصومه باغبادران سلمان آبادی، مرتضی عزیزی
صفحات : 55-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاب آوری و سرسختی روانشناختی به عنوان پیش بینی کننده های سلامت روان در زنان دارای همسر معتاد
نویسندگان : نورا خضری
صفحات : 65-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظارت فرا شناختی بر عملکرد حافظه کاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در کودکان پایه چهارم
نویسندگان : ماهان عطشان، فائزه عسگری، امین یوسفی، محمد یاراحمدی، سارا حیدری، حسین سیاوشی
صفحات : 75-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رواسازی نسخه فارسی مقیاس "تعامل بين شناخت، هیجان و انگيزه در خلاقيت" در بين دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر اصفهان
نویسندگان : محمّدرضا یکتا
صفحات : 85-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اجتماعی معلم و نسبت آن با هویت معلمی از دیدگاه اسلام
نویسندگان : فاطمه اکبری، مرضیه خشنودی نیکو، سید محمد حسینی نیک
صفحات : 94-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس راهبردهای مدیریت تعارض و انعطاف پذیری کنشی در زنان متاهل
نویسندگان : عاطفه ایزدی، حمیده غفاریان روح پرور، الناز فروغی، داود راضی رودی، عطا طهرانچی
صفحات : 103-111
دانلود اصل مقاله