سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلد اول، شماره 24

عنوان مقاله : اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم ساختار آموزشی
نویسندگان : ابوالفضل کل میشی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی معنا درمانی گروهی بر انعطاف پذیری روانشناختی، خودتنظیمی عاطفی و کاهش ولع مصرف معتادان در حال بهبودی
نویسندگان : رجبعلی محمدزاده، روجا عابدیان کاسگری
صفحات : 9-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی آموزشی در آموزش مطالعات اجتماعی پایه هشتم
نویسندگان : نرگس آزادی، فاطمه یاراحمدی، سیدبرزو جمالیان‌زاده
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد و تطبیق مولفه مسئولیت‌پذیری روانشناسی تئوری انتخاب در قران کریم
نویسندگان : مسعود آذربایجانی، حسین شریف عسگری، عباس حسنعلی پور تمیجانی
صفحات : 32-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی تفکر انتقادی بر اساس سبک های فرزندپروری و خردمندی پدران در دانش آموزان پسر پایه ششم کبودرآهنگ
نویسندگان : حسین مسیبیان، اعظم قویدل
صفحات : 48-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه اثربخشی مدیتیشن و تن آرامی‌بر کاهش اضطراب، اضطراب ورزشی و افزایش ذهن آگاهی در کودکان پسر مدرسه فوتبال
نویسندگان : محمد امین سرائی، پریناز مهرابی، فاطمه کریمی تابش، زهره خلمی
صفحات : 63-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه آزادی رسانه ها و فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان
نویسندگان : ابوتراب طالبی، فرشاد مومنی، اسماعیل شجاعی
صفحات : 72-87
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه کیفیت زندگی و امید به زندگی بر پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان شهر بیرجند
نویسندگان : محمدحسن خسروی، مهدی خسروی
صفحات : 88-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی طرحواره درمانی بر رفتار های خود آسیب رسان و افکار خود کشی در نوجوانان افسرده
نویسندگان : مژگان احمدی، ناصر صبحی قراملکی
صفحات : 95-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین ذهن آگاهی، حل مسئله و تصمیم گیری در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا
نویسندگان : نرگس محمودی فخیم، زیبا برقی ایرانی
صفحات : 106-117
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر اضطراب مرگ و احساس تنهایی میانسالان مبتلا به فشارخون بالا
نویسندگان : مهوش ایزدی، محمد احسان تقی زاده
صفحات : 118-129
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی نو به اعلامیه چهارده ماده ای ویلسون
نویسندگان : علی اکبر رضایی
صفحات : 130-140
دانلود اصل مقاله