سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلد سوم، شماره 24

عنوان مقاله : رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری با افزایش سازگاری اجتماعی
نویسندگان : فاطمه ادبی، محمدرضا شاه آبادی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی اعتیاد به بازی های رایانه ای با توجه به تیپ های شخصیتی و اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دختر سن 14 تا 18 سال شهر خمینی شهر
نویسندگان : لیلا عسگری نیا، شکوفه موسوی، محمود رضا شاه سواری
صفحات : 13-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با گرایش به فرار از خانه نوجوانان دختر
نویسندگان : رئوف احمدیان، حکیمه کریمی نژاد، آیت ا... فتحی
صفحات : 25-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت حاشیه نشینی شهرهای کشور و پیامدهای آن
نویسندگان : فاطمه معین دوست، شیرین داوودی، سیدبرزو جمالیان زاده
صفحات : 32-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه و مدرنیته بر خانواده ازدیدگاه جورج زیمل
نویسندگان : زهرا طیبی، زهرا مقدسی، شهناز زرین خط
صفحات : 42-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توسعه آموزش مجازی در موسسات آموزشی تحت شرایط همه گیری ویروس (COVID-19)
نویسندگان : حمیده بیگم سالک، صادق رحمانی
صفحات : 56-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مهارت های فراگیری دانشجویان در استفاده از منابع الکترونیکی
نویسندگان : طاهره صادقی
صفحات : 64-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری اجتماعی شهروندان شهرک سعدی شیراز
نویسندگان : آرزو حسین آبادی، سمیرا مردانی، گلنسا صلواتی
صفحات : 72-77
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی با ابراز وجود در میان دانشجویان دانشگاه تبریز
نویسندگان : قاسم محمدیاری، فاطمه پور شریف
صفحات : 78-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سطح تاب‌آوری و تاثیرآن برسطح کیفیت زندگی کارشناسان شاغل در واحد ارتباطات (دیسپچ) اورژانس 115 شیراز
نویسندگان : محمدجواد مرادیان، زهراتوفیقی، بهنازرستگارفر، فرح ناز فولادبند
صفحات : 86-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه منبع کنترل بر آمادگی به اعتیاد در کرونا
نویسندگان : علی اکبر صلاحی، فاطمه دورانی
صفحات : 96-106
دانلود اصل مقاله