سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد دوم، شماره 26

عنوان مقاله : فرصت ها و چالش های امور آموزشی و پرورشی در فضای مجازی در دوران کرونا با ارائه راهکار
نویسندگان : مینو صفاری، محمد محمدی خانقاهی
صفحات : 1_7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه میان سبک‌های دلبستگی و امنیت اجتماعی در گروه‌های آسیب ‌پذیر شهر بیرجند
نویسندگان : حسن نظری، روح الله کمالی
صفحات : 8_14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه شفقت به خود با شادمانی زناشویی با نقش میانجی اجتناب تجربه‌ای در زنان متأهل شهر تهران
نویسندگان : سیما محررهای اصفهانی، مهدی منوچهری
صفحات : 15-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مشاوران مدارس در بهبود کارایی دانش آموزان
نویسندگان : سید امیرحسین سجادیه
صفحات : 30-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری کاشمر
نویسندگان : اختر نجات محمد، مجید قانعی الحسینی، علی صفری، اکرم خوارزمی، امیر محمد باستانی
صفحات : 46-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و دیگران مهم در دانشآموزان تیزهوش و عادی
نویسندگان : آزاده فتحی مرد، علی‌محمد اخوت
صفحات : 60-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی روابط فرازناشویی برپایه دینداری و سبک های عشق ورزی بين زوجین شهر پرند
نویسندگان : رویا فلاحی،علیرضا محمدی آریا
صفحات : 68-80
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش تاب آوری تحصیلی بر اهمال کاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دختران مقطع دوم متوسطه شهر پرند
نویسندگان : سحرمنصوری، رزیتا ذبیحی، محمد رضا فیضی لفنجانی
صفحات : 81-91
دانلود اصل مقاله