سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1401، جلد اول، شماره 28

عنوان مقاله : « مروری بر رابطه خردمندی و فراشناخت »
نویسندگان : فرشاد فاضلی، یاسمین عابدینی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین عوامل مرتبط با تعادل کار و زندگی و تعادل کار و زندگی با نقش میانجی بهزیستی روانشناختی و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کرمان)
نویسندگان : سعید امینی مقدم، علیرضا منظری توکلی، سنجرسلاجقه
صفحات : 13-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ارزش های دینی و معنوی بر توسعه برنامه درسی هویت ساز دینی ادراک شده (مورد مطالعه: دیدگاه دبیران متوسطه شهر اصفهان)
نویسندگان : محمدعلی سلمانی اردانی
صفحات : 33-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر نابرابری های جنسیتی در ورزش حرفه‌ای ایران
نویسندگان : محمد نجاری، زهرا سادات مشیر
صفحات : 45-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پرسشنامه سنجش خردمندی دانش آموزان نوجوان
نویسندگان : محمد علی سلمانی اردانی، مهدی دوایی
صفحات : 60-77
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب ابتلا به کرونا در بیماران مبتلا به ام اس: یک مطالعه راهنما
نویسندگان : زهرا سلامی، مسعود نویدی مقدم
صفحات : 78-90
دانلود اصل مقاله