سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلددوم، شماره1

عنوان مقاله : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت تصمیم گیری حسابرس
نویسندگان : اسماعیل خوشبخت، فاطمه علیین حقیقی فرد
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش میانجیگرایانه انسجام خانواده در رابطه سبک‌های عشق ورزی با کیفیت روابط بین فردی زنان دارای تعارض
نویسندگان : سمیه تقدیسی تقی پور
صفحات : 12-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی بین خودشفقت ورزی، نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه شهر بوکان
نویسندگان : شیرین ستایش، بیانه عبدالله زاده، ناصر صدقی
صفحات : 29-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهداشت روانی کودکان استثنایی
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، عبدالحکیم خزائی، منیره ایرندگانی، اسماء شهنوازی، فرزانه مجیدزاده، شهین ریگی
صفحات : 39-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین هوش هیجانی و عشق دانشجویان دانشگاه یادگار امام خمینی (ره)_شهرری
نویسندگان : علی اکبر صلاحی، زهرا قلی‌زاده
صفحات : 47-55
دانلود اصل مقاله