سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلد اول، شماره9

عنوان مقاله : نقش برخی عوامل فردی و خانوادگی در انتخاب دانشگاه محل تحصیل
نویسندگان : محمدحسن رضائی، احمدعلی مروت، علیرضا رمضانپور
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش تنظیم شناختی هیجانی در پیش بینی طلاق عاطفی
نویسندگان : زهره رجب زاده، خدیجه اعراب شیبانی
صفحات : 13-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی درمان با روش تحریک الکتریکی مغز(TDCS) بر نشخوار فکری، افکار خودآیند منفی و علائم روان‌ شناختی(اضطراب و افسردگی) در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (MDD)
نویسندگان : بهمن اکبری، زهرا گلی احمدگورابی، رویاالسادات دانش میر کهن
صفحات : 23-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس (نمونه موردی مدیران مدارس متوسطه دوم شهر اسفراین)
نویسندگان : رضا والا، سعید علی تبار
صفحات : 30-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روانشناسی مثبت گرا چگونه کار می‌کند؟ یک تحقیق مبتی بر طنز و با حالت کنترل در مورد نقش تمرکز زمانی
نویسندگان : مجید امینی خوراسگانی، سحر نادری
صفحات : 46-52
دانلود اصل مقاله