سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلدسوم، شماره1

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش فنون نظریه انتخاب بر بخشش و شفقت خود زنان
نویسندگان : زهرا پوراسدی، علی سلیمانی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکار آمدی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : مهدی سلیمانی
صفحات : 11-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مقایسه استرس والدگری، راهبردهای مقابله‌ای و کارکرد خانواده در والدین کودکان مبتلا به اتیسم و کودکان عقب مانده ذهنی با والدین کودکان بهنجار
نویسندگان : مرضیه اسماعیلیان، نسرین اسماعیلیان، محسن دهقانی، مرجان حسنوند
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه
نویسندگان : محمدشمسیان، فاطمه موزون، سارا صادقی سراب قنبری
صفحات : 32-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش بهزیستی اجتماعی، استرس ادراک شده و تغییرات سلامت عمومی بر مقابله با شرایط استرس زا
نویسندگان : متین یوسفی مریدانی، حسین فلاحیان، نیلوفر میکاییلی
صفحات : 43-55
دانلود اصل مقاله