سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394،جلداول،شماره1

عنوان مقاله : رابطه ذهن آگاهی با خودتنظیمی هیجانی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی
نویسندگان : فردوس کاظمی دلیوند، منیژه حاتمی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه استرس شغلی ؛ فرسودگی هیجانی و هوشمندی معنوی با نشاط سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان بخش دولتی شهر یزد
نویسندگان : سمانه رضایی بهدانی
صفحات : 9-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی و ناهماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم و بیش فعالی
نویسندگان : نرگس ارغا، نیلوفر میکاییلی، سجاد بشرپور
صفحات : 23-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه تفکر خلاق و انگیزش تحصیلی با یادگیری عمیق در دانشجویان روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی راهبرد شمال
نویسندگان : عباس صادقی، آلما آذریان، رویاالسادات دانش میر کهن
صفحات : 34-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی مشکلات رفتاری برونی سازی و درونی سازی نوجوانان دختر و پسر بر اساس عملکرد خانواده
نویسندگان : باب الله بخشی پور، فاطمه متولی
صفحات : 43-52
دانلود اصل مقاله