سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد اول، شماره 11

عنوان مقاله : درآمدی بر دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی، نرگس اکبری
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در نهج البلاغه امیرالمؤمنین و تلمود در یهودیت
نویسندگان : ایلناز علی نژاد
صفحات : 19-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای الگوی قضاوت اعضای هیأت علمی و دانشجویان
نویسندگان : جعفر ترک زاده، لیلا ثواب
صفحات : 26-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با امید به آینده در نوجوانان دارای بیماری لوپوس
نویسندگان : مریم طالب لو، غلامرضا ذاکری پور
صفحات : 35-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی به خودکشی در افراد میانسال و سالمند
نویسندگان : هما درخشش، فرود غلامی، نیلوفر نازی، معصومه شکیبائی شاد احمد گورابی
صفحات : 46-53
دانلود اصل مقاله