سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1395، جلداول، ،شماره3

عنوان مقاله : اختلال نقص توجه/ بیش فعالی(ADHD) در افراد مبتلا به وابستگی به مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه شهید صدوقی یزد
نویسندگان : طاهره صادقیه، اعظم گلزار
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی
نویسندگان : حسن زنگنه ابراهیمی، حسین کارشکی
صفحات : 9-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خواص و عملکردهای شناختی ذهن
نویسندگان : اشرف وزیری
صفحات : 23-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آموزش و پرورش فراگیر و معایب مزایا
نویسندگان : مهران شیخمرادی، جواد جهان، افشین فتحی، لقمان عزیزی
صفحات : 35-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی درمان شناختی-رفتاری بر اختلال اضطراب اجتماعی در روان پریشی
نویسندگان : مهدیه پودینه
صفحات : 41-50
دانلود اصل مقاله